Ajuntament de Teresa

Estructura urbana

 

La població està situada a l'esquerra del riu Palancia i s'estén longitudinalment per la vessant de la muntanya adaptant-se a les corbes de nivell. D'este traçat topogràfic resulten uns carrers llargs que van seguint les corbes de nivell i que acusen les dos barrancades: la que discorre per la travessia Ferreria i la rocha del Castillo i la que circula per l'inici dels carrers d'Enmedio i de la Séquia; i altres carrers perpendiculars, amb pendents acusades resoltes amb escalons, rampes i de vegades amb talls en vertical de dimensions més reduïdes.

Els carrers llargs són lassos de la Séquia, la d'Enmedio, Alta, Forn i Castillo. Pel carrer de la Séquia va una séquia soterrada que prèviament ha passat davall les cases de la dreta del carrer de l'Ermita. Hi ha alguns passatges que connecten els carrers longitudinals. Són característics de Teresa.

La part més primitiva del nucli es troba a l'oest de l'actual Església. Es va fer una actuació en la postguerra per part de "Regiones Devastadas" en la que es van construir l'Ajuntament, dos vivendes per a mestres, dos escoles, tres fonts i vint-i-huit vivendes protegides formant tres pomes de dimensions semblants a les existents, a l'est de la plaça de l'Església conformant l'actual carrer Manolo Montoliu i carrer Major.

El nucli urbà està limitat pel nord per la mateixa vessant de la muntanya, existint una zona de pallers i corrals amb alguna substitució per vivenda. Pel sud, la carretera CS-604 fa de límit encara que hi ha dos pomes junt amb el pont a l'altre costat de la carretera. Per l'oest, el poble acaba en punta de fletxa estrangulat per la vessant de la muntanya i per la carretera. Per l'est, les pomes són peces longitudinals de parcel·lació perpendicular al costat major, donant en les pomes de menor amplària parcel·lacions amb vivendes a dos carrers.

A causa de les barrancades, es produïx un eixamplament que provoca blocs de cases de major grossària i blocs falca que fan que es multipliquen els carrers. En aquestos casos la parcel·lació resulta més irregular.

Tots els blocs de cases estan edificats en la seua totalitat. L'única plaça existent com a tal és la de l'Església, la resta són placetes originades per eixamplaments de carrers, creant-se de vegades espais poc definits i sense urbanitzar com el carrer Era del Rajolí, el carrer Eres de Cues i el carrer Eres.

Les parcel·les estan edificades en la seua totalitat. L'amplària mitjana de fatxades oscil·la entre els 5 i els 10 m. L'altura mitjana és de tres plantes, tenint moltes edificacions cambra en l'última planta. Algunes edificacions a causa del fort desnivell existent entre els seus carrers davanters i posterior tenen 4 plantes. La grandària de la parcel·la és variable tenint una mitjana de 80 m². La vivenda s'organitza en altura amb magatzem e apers - corral en planta baixa, en molts casos compartit amb alguna dependència de la vivenda, planta primera vivenda i cambra o magatzem en l'última. Són tots ells edificis unifamiliars.

El sistema constructiu tradicional de les vivendes del nucli és de murs de càrrega de maçoneria de 40 cm. de grossària, generalment perpendiculars a fatxada, amb bigues i biguetes de fusta sense treballar i revoltó. La coberta és de teula àrab a dos aigües evacuant cap al carrer sense canaló i amb poc vol que es resol amb dos o tres filades de rajola. L'exterior es troba esquerdejat únicament en alguns casos però sempre emblanquinament de blanc.

Es conserva alguna mostra de muntants i llindes de portes i finestres pintades amb blavet. Les mitgeres estan normalment sense esquerdejar. Els buits són normalment allindats i verticals a excepció dels de la cambra que solen ser horitzontals. Les fusteries són de fusta. La manyeria metàl·lica de fosa apareix en balcons i finestres. Hi ha balcons de menys de 50 cm. de vol i de poc cant (10 - 15 cm.) . No hi ha miradors ni cossos volats. Les ximeneres són d'obra coronades per dos bards o teules formant triangle. Hi ha persianes de fusta en els buits. En alguns edificis s'ha col·locat canaló i bajantes vistes de PVC.

Els corrals utilitzen el mateix sistema constructiu a base de murs de càrrega de maçoneria, generalment sense esquerdejar ni emblanquinar, bigues i biguetes de fusta, i coberta a dos aigües de teula àrab.

Imatges: 
Teresa
Escaleras
Calle Enmedio
Travesía del Porche
Pajares
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal